อาการโรคไข้หัดแมว มีอาการอย่างไรบ้างนะ

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นของแมว

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นของแมว เป็นโรคที่พบได้บ่อยซึ่งสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นไวรัสจําเพาะในแมวได้แก่

⇒ Feline Viral Rhinotracheitis Virus (FVRV) หรือ Feline Herpesvirus (FHV) โรคนี้จะพบได้บ่อยในกลุ่มแมวที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลย อัตราการติดโรคอาจสูงถึง 100 % แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วอัตราการตายจะไม่สูงมากแต่ว่ามีโอกาสที่เสียชีวิตจะสูงถึง 30 % ได้ในลูกแมวที่เครียดหรือมีโรคอื่นแทรกซ้อน

⇒ Feline Calici Virus (FCV) เป็นโรคทางระบบที่รุนแรง มีอัตราการตายสูง นอกจากนี้ยังอาจมีการติดเชื้ออื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Bordetella หรือ Clamydia ซึ่งจะทําให้แมวแสดงอาการรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในลูกแมวและแมวที่อ่อนแอ

โดยทั่วไปมีไวรัส 2 ชนิด เมื่อแมวได้รับเชื้อและจะมีการอาการเป็นหวัด โดยการแยกอาการของการติดเชื้อไวรัส 2 ตัวนี้อย่างคร่าวๆ คือ การสังเกตได้จากอาการซึ่งไวรัส FCV จะไม่ค่อยมีอาการที่ตาและจมูก แต่อย่างไรก็ตามแมวสามารถมีการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ ซึ่งจะยิ่งทําให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้นไปอีก

การติดต่อของโรค

เกิดจากแมวได้รับการสูดดมเชื้อไวรัสที่กระจายในอากาศจากแมวที่ติดเชื้อ หรือ มีการสัมผัสกับแมวที่ติดเชื้อโดยตรง ผ่านทางตา จมูก และทางปาก มีระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ 2-10 วัน เชื้อไวรัสจะแบ่งตัวที่ oropharynx แต่ก็สามารถเกิดขึ้นที่ตำแหน่งอื่นได้ขึ้นกับไบโอไทป์ (biotype) ซึ่งจะทำให้อาการทางคลินิกที่แสดงออกมาแตกต่างกัน เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปตามกระแสเลือดไม่กี่วันหลังจากได้รับเชื้อ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ เกิด epithelial necrosis และเกิดตุ่มน้ำ (vesicle formation) การติดต่อพบได้บ่อยในบริเวณที่มีแมวอยู่รวมกันมากๆ ในกรณีที่แมวป่วยและหายจากโรคนี้แล้วแต่ยังสามารถเป็นพาหะนําโรคนี้ได้ต่อไป

อาการที่พบ

หลังจากแมวได้รับเชื้อ FVRV เชื้อจะมีระยะฟักตัวประมาณ 2 ถึง 10 วัน โดยแมวจะมีอาการตาอักเสบ จมูกอักเสบ หรือ หลอดลมอักเสบ ซึ่งทําให้แมวน้ำตาไหล มีน้ำมูกและเสมหะ นอกจากนี้ยังมีอาการซึม หายใจลําบาก เป็นไข้ไอจาม และ เบื่ออาหาร ในกรณี
ที่มีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย จะทําให้น้ำมูกข้นเหนียว จนเป็นหนอง อาจพบแผลหลุมเป็นวงบนลิ้นทําให้แมวเจ็บปากมากจนไม่อยากกินอาหาร บางรายอาการอาจรุนแรงมากถึงขั้นเกิดปอดบวมและเยื่อหุ้มปอดอักเสบและทําให้เสียชีวิตได้

Feline Calici Virus (FCV) อาการระบบทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น เยื่อบุตาขาวอักเสบ และ/หรือ โพรงจมูกอักเสบ มักจะติดเชื้อร่วมกับเชื้ออื่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนต้นในแมว มีน้อยที่พบว่าเป็นปอดอักเสบ bronchointerstitial pneumonia แผลหลุมในช่องปาก และ/หรือที่ลิ้น อาจพบตุ่มน้ำที่จมูกหรือที่ฝ่าเท้าเหงือก/ช่องปากอักเสบเรื้อรัง คออักเสบ Febrile limping syndrome มีอาการเดินกะเผลก เจ็บกล้ามเนื้อ แต่ในลูกแมวอาการสามารถหายได้เอง (self-limiting)

FCV สามารถติดต่อได้ง่าย โดยอาจแสดงอาการ ไข้ ใต้ผิวหนังบริเวณหัวและอุ้งเท้ามีการบวมน้ำ มีแผลหลุมในช่องปากแบบรุนแรง เกิด epithelial necrosis อวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลว และอาจเกิด DIC ตามมาจากการที่เส้นเลือดมีการอักเสบทั่วร่างกายส่วนในแมวที่เป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังนั้นมักจะไม่แสดงอาการ

การรักษา

สิ่งแรกที่ต้องทำคือพาแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ การรักษาทำได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันโรคแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย รวมทั้งยาลดเสมหะ นอกจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแมว อาจจำเป็นต้องได้รับน้ำเกลือ วิตามินต่าง ๆ เพื่อบำรุงตามความเหมาะสม

ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาทางยาแบบจำเพาะที่ได้ผล แต่จะเป็นการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้น แต่มีการทดลองในแมวที่พบ FCV แสดงอาการช่องปากอักเสบ โดยการให้ prednisolone กิน 3 สัปดาห์ และอีกกลุ่มให้ recombinant feline interferon omega โดยการทาบริเวณเยื่อบุช่องปาก เป็นเวลา 90 วัน พบว่าแมวกลุ่มที่ได้รับ interferon แสดงอาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แค่บริเวณภายในช่องปาก แต่ตัวชี้วัดอื่น ๆ นั้นไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

การดูแลและป้องกัน

ควรให้แมวได้กินอาหารอย่างเพียงพอ เพราะหากมีแผลในปากจะทำให้ไม่อยากกินอาหารเอง จึงต้องมีการป้อนอาหารและป้อนยา นอกจากนี้ต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยเช่น เช็ดขี้มูก ขี้ตาอย่าให้เกรอะกรัง ทำความสะอาดปากทุกครั้งหลังป้อนอาหาร และควรให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง คือ การนำแมวที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไปปะปนกับแมวภายนอก หากต้องนำแมวไปฝากเลี้ยงหรือต้องนำแมวไปในที่มีแมวรวมตัวกันมาก ๆ ต้องมั่นใจว่าแมวของเรามีภูมิคุ้มกันดีพอ ซึ่งทำได้โดยการนำแมวมารับวัคซีนป้องกันโรค

สงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์รักษาแมว โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ที่มีสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลแมวโดยเฉพาะ โทร 02-887-8321-3 หรือที่เฟชบุ๊ค https://th-th.facebook.com/tcahFanpage

เอกสารอ้างอิง

-http://vetsharingzociety.com/portfolio-items/calicivirus
-http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID
-อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจในสุนัขและแมว เ ล่ม 2 วิราช นิมิตสันติวงศ์ และ คณะ

สพ.ญ.อรญา ประพันธ์พจน์
แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยกรรม, แผนกโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน


โรคหัดแมว (feline distemper) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกดการสร้างเม็ดเลือด (feline panleukopenia virus) หรือพาร์โวไวรัส (parvovirus) เช่นเดียวกับโรคลำไส้อักเสบในสุนัข เป็นโรคที่มีการติดต่อค่อนข้างรวดเร็ว และแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างสูง เป็นโรคที่ทำให้แมวมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อทางเดินอาหาร โดยเฉพาะลำไส้แล้ว ยังทำความเสียหายต่อไขกระดูกด้วย เป็นโรคที่เกิดได้ในแมวทุกวัย แต่ในลูกแมวที่อายุน้อยกว่า 6 เดือนมักจะพบว่าอาการจะรุนแรงมาก รวมไปถึงบ้านหรือสถานเลี้ยงแมวที่มีจำนวนมาก จะทำให้มีการสะสมของเชื้อในสิ่งแวดล้อมมากและมีโอกาสแพร่กระจายได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากเชื้อสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสกันโดยตรงหรือผ่านอุจจาระ หรือทางอ้อมโดยผ่านการปนเปื้อนจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าของคนเลี้ยง ไปติดอีกตัวหนึ่งได้

อาการของโรค

การติดเชื้อชนิดพาร์โวไวรัส จะทำลายเซลล์ที่มีการเจริญอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เซลล์เยื่อบุลำไส้ ซึ่งมีการสร้างและผลัดเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้แมวมีอาการของทางเดินอาหาร เช่น การอาเจียน ท้องเสียเป็นเลือด แห้งน้ำ เบื่ออาหารและผอมโซ อาจสูญเสียแร่ธาตุไปกับการถ่ายมากทำให้อ่อนเพลียได้ ไวรัสยังไปทำลายระบบเลือดที่ไขกระดูกทำให้ไม่สามารถสร้างทั้งเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด เรียกว่าภาวะเม็ดเลือดต่ำ (pancytopenia) ซึ่งเป็นผลให้มีอาการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย โลหิตจางและนำออกซิเจนได้ไม่ดี อาจเสียชีวิตจากภาวะช็อกได้ รวมถึงเลือดออกได้ง่ายจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำ นอกจากนี้หากติดเชื้อในแม่แมวขณะตั้งท้อง เซลล์สมองของลูกในท้องที่กำลังโตเร็วก็จะถูกทำลาย โดยสมองส่วนหลัง (cerebellum) ที่ใช้ในการควบคุมการทรงตัว เมื่อคลอดลูกออกมา ลูกอาจมีภาวะผิดปกติคือ ขาไม่สัมพันธ์กันขณะเดิน (lack of orientation) เนื่องมาจากสมองส่วนหลังฝ่อ (cerebellar hypoplasia) หากเกิดอาการดังกล่าวแล้ว ส่วนใหญ่โอกาสรอดชีวิตน้อยมาก

การวินิจฉัยโรค

แมวเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูงมาก มักจะไม่แสดงอาการเมื่อยังไม่แย่จริงๆ แต่เจ้าของจะเห็นอาการเมื่อแย่มากๆแล้ว ทำให้เมื่อพามามักจะสายไป นอกจากอาการที่แสดงแล้ว สัตวแพทย์จะทำการเก็บอุจจาระ เพื่อนำไปตรวจเพิ่มเติม เช่น หาไข่พยาธิ แบคทีเรียหรือการติดเชื้อโปรโตซัวบางชนิด เป็นต้น บางครั้งอาจทำการเพาะเชื้อ แต่การตรวจหาไวรัสจริงๆนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยชุดตรวจ ซึ่งใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสในทางเดินอาหารเลย หากพบว่าเจอเชื้อแสดงว่ามีการติดเชื้อจริงๆ นอกจากนี้อาจต้องเก็บเลือดไปตรวจหาปริมาณเม็ดเลือด เพื่อดูค่าของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด และทำการเสริมต่อไป การหาค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในเลือด เนื่องจากการสูญเสียแร่ธาตุจำนวนมากไปกับการถ่ายเหลว

การรักษา

การติดเชื้อไวรัสไม่มีวิธีการรักษาโดยใช้ยาแบบจำเพาะ จำเป็นต้องรักษาตามอาการและประคองอาการ เช่นการให้น้ำเกลือดเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำและแร่ธาตุ การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน ยาลดอาเจียน และอาจเสริมด้วยยาเพิ่มภูมิคุ้มกัน เนื่องจากเขื้อไวรัสนั้นจำเป็นต้องอาศัยภูมิคุ้มกันของร่างกายในการจัดการ หากเสริมภูมิคุ้มกันให้แมวอาจเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากขึ้น

การดูแลและจัดการ

ความสำคัญของโรคนี้อยู่ที่การดูแลเป็นอย่างมาก แมวจำเป็นต้องได้รับการดูแลตอลด 24 ชั่วโมง เพราะอาการจะแย่ลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งจะกลับมาอาการดีขึ้น หากกินอาหารแล้วอาเจียนจะงดการกินอาหาร แต่ถ้าแมวกลับมากินอาหารได้เองเมื่อไหร่เป็นการบ่งบอกว่าแนวโน้มของการรักษาดีขึ้น นอกจากนี้เจ้าของยังจำเป็นที่จะต้องกำจัดเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดช้อม โดยใช้สารฆ่าเชื้อในกลุ่ม sodium hypochlorite ซึ่งเป็นชนิดเดียวที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ ต้องแยกเลี้ยงออกจากแมวตัวอื่นที่บ้านและพยายามดูแลแมวปกติก่อนมาจับแมวติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคโดยเจ้าของอาจเป็นผู้นำเชื้อโรคเอง

แต่การป้องกันสำคัญกว่า แมวจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน เพื่อป้องกันโรค โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์และกระตุ้นซ้ำ อีกทีที่ 12 และ 16 สัปดาห์ จากนั้นจึงต้องมากระตุ้นซ้ำทุกปี ที่สำคัญคือหากมีการนำแมวตัวใหม่เข้ามาในบ้านแล้วยังไม่มีประวัติหรือการเคยทำวัคซีน ควรทำการกักโรคไว้ 1 สัปดาห์ หมายถึง แยกเลี้ยงเพื่อให้เคยชินกับสภาพแวดล้อมและรอให้โรคถึงระยะฟักตัวจริงๆ เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.talingchanpet.net
ขอขอบคุณข้อมูลจาก fb : HealthyPetZociety
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.honestdocs.co