การปลูกแครอท (Carrot) รวยด้วยแครอท

การปลูกแครอท (Carrot) เพื่อสร้างรายได้ สามารถปลูกได้ด้วยวิธีทั่วๆ ไป แครอทเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาว และเจริญเติบโตได้ดีหากมีอากาศหนาวเย็น ดังนั้นสำหรับในประเทศไทยของเราจะนิยมปลูกแครอทในช่วงปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เพราะจะเป็นช่วงอากาศที่หนาวเย็น

สำหรับอายุการเก็บเกี่ยวแครอทนั้นเราจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 80-100 วัน ตั้งแต่วันที่เราปลูก ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแครอทที่เราปลูกด้วย และสำหรับแครอทที่เรานำมาปลูกได้นั้นสามารถปลูกได้ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแครอทของเราจะเจริญเติบโตได้ดีสำหรับทุกภาคของประเทศไทย

การปลูกแครอท

แครอทของเราสามารถปลูกได้ทุกฤดูสำหรับในประเทศไทย แต่จะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนนั้นต้นแครอทของเราก็จะประสบปัญหาในด้านโรค และแมลงต่างๆ ทำให้ผลผลิตของเราตกต่ำและไม่ได้คุณภาพ

สำหรับดินที่เหมาะสมต่อการปลูกแครอทของเรานั้น คือ ดินร่วนปนทราย และมีอินทรีย์วัตถุที่สูง โดยมีการระบายน้ำได้ดี และมีหน้าดินที่ลึก ทำให้แครอทของเรามีคุณภาพที่ดีและน่ารับประทาน แครอทที่ดีจะต้องมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ คือ มีหัวตรงสวยงาม หัวไม่แตกร้าว หัวไม่คดงอ และให้สีสันสวยงามสดใสน่ารับประทาน

การเตรียมดิน

สำหรับการเตรียมดินสำหรับการปลูกแครอทนั้นสามารถเตรียมได้ ดังนี้ ก่อนอื่นเราจะต้องทำการไถหน้าดินเพื่อตากแล้วให้เราทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้นให้เราเก็บวัชพืชออกให้หมดเพื่อป้องกันการเกิดโรค และหากเราเก็บวัชพืชออกจนหมดแล้วก็ให้เราทำการพรวนดินให้ดี

หรือเราอาจจะไถ่ดินของเราด้วยรถแทรคเตอร์ก็ได้ หลังจากนั้นแล้วก็ให้เราโรยปูนขาว ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักลงไปในแปลงที่เราจะใช้สำหรับการปลูกแครอท ส่วนการยกร่องแปลงแครอทของเรานั้นก็เหมือนการยกร่องแปลงผักทั่วๆ ไป โดยเราจะใช้โรยฟางข้าวคลุม และรดน้ำให้ชุ่มตามขั้นตอนการปลูก

วิธีการปลูก

หลังจากที่เราปลูกแครอทแล้วต้นกล้าของเราจะมีอายุประมาณ 15-20 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 3-5 ใบ แล้วให้เราถอนกล้าแล้วนำไปปลูกในร่องที่เตรียมไว้ ระยะการปลูกจะต้องใช้ ต้น x แถว ประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร สำหรับการปลูก หลังจากนั้นให้เราทำการหว่านเมล็ดพันธุ์แครอทลงในแปลงปลูกของเราได้เลยครับ

โดยการใช้วิธีถอนแยกต้นกล้าที่แน่นให้ได้ระยะประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร เราจะรดน้ำต้นกล้าแครอทของเราเช้า-เย็น จนกว่าต้นแครอทจะติดดินดี หลังจากนั้นก็ให้เรามั่นดูแลรักษาและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากแมลงหรือโรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราปลูก

การให้น้ำ

ระยะแรกสำหรับการปลูกต้นกล้าแครอทของเรา เราจะต้องให้น้ำที่มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เพื่อกระตุ้นการงอกของรากของต้นกล้าแครอทเรา แต่เราควรลดการให้น้ำลงเมื่อต้นแครอทของเราเกิดแง่ง หรือเกิดหัวใหม่เพราะจะทำให้มีการแตกหัวของแครอทเพิ่มขึ้น มันอาจจะทำให้แครอทของเราไม่สวยงาม และอาจจะทำให้เราขายไม่ได้

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยสำหรับต้นแครอทของเรา เราจะใส่ปุ๋ยได้เมื่อต้นแครอทของเรามีอายุได้ประมาณ 30 วัน และหลังจากนั้นให้เราใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีตามธรรมชาติ

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวสำหรับแครอทนั้น เราจะสามารถเก็บเกี่ยวแครอทของเราได้เมื่อมีอายุได้ประมาณ 80-100 วัน หรือเราอาจจะดูที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแครอทของเราก็ได้ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นจะไม่น้อยกว่า 3.9 นิ้ว ตัดใบให้เหลือความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร

และหลังจากนั้นให้เราล้างทำสะอาด และผึ่งลมให้แห้งเพื่อนำมาบรรจุใส่ถุง หรือเข่งเพื่อรอการจำหน่ายต่อไป โดยเฉลี่ยผลผลิตที่ได้ประมาณ 2,000-2,500 กิโลกรัมต่อไร่ ถือเป็นผลผลิตที่ดีและน่าลงทุนทำสวนแครอทอย่างมากเลยนะครับ

โรคและแมลงของแครอท

โรคที่เราจะพบเจอในการปลูกแครอทนั้นเราจะพบได้ เช่น โรครากเน่าของแครอท และโรคราแป้ง เป็นต้น สำหรับวิธีป้องกันและการกำจัดเราสามารถทำได้โดยการเตรียมดินก่อนปลูก โดยการใส่ปูนขาวลงในแปลงปลูกประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่

และฉีดพ่นด้วยสารเคมี เทอราคลอ 75 หรือ เบนเลท ตัวใดตัวหนึ่งตามอาการของโรค และสำหรับแมลงที่เราพบอาจจะเป็นหนอนในดินที่เข้าทำลายรากแครอทของเราทำให้แครอทของเราชะงักการเจริญเติบโตได้ การป้องกันและการกำจัดเราสามารถทำได้โดย การพ่นด้วยสารเคมี เช่น พาราไธออน หรือคลอเดน เป็นต้น