วิธีการปลูกต้นกะเพรา

กะเพราเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุข้ามปี ลำต้นเป็นทรงพุ่ม สูงประมาณ 70-80 ซม. ลำต้นและใบมีขนเล็กน้อย ใบมีสีเขียวและสีม่วง มีกลิ่นหอม กระเพราเป็นพืชที่ใช้ใบประกอบอาหาร เพื่อดับกลิ่นคาว และทำให้อาหารมีรสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทาน

         การเพาะเมล็ดสำหรับทำกล้า 

 • ทำแปลงเพาะขนาดความกว้าง 1 เมตร (ความยาวแล้วแต่แปลง) 
 • ย่อยดินให้ละเอียด  คลุกเคล้าปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก
 • หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง 
 • หลังเพาะประมาณ  7 – 10  วัน  เมล็ดจะเริ่มงอก
 • ดูแลรักษาต้นกล้าประมาณ 25 – 30  วัน ก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลงได้

   การเตรียมดินปลูกและการย้ายกล้าปลูก
 • ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 15 – 20 ซม.  หรือ 1 หน้าจอบ
 • ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงแปลงกว้าง 1 เมตร
  ความยาวแล้วแต่ขนาดแปลง
 • ขุดหลุมปลูกขนาดลึก 1/2  หน้าจอบ
 • ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว 60 ซม.   
 • นำต้นกล้าลงปลูกในหลุมแล้วรดน้ำตาม
  การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นกะเพราอายุ  10 – 15 วัน
 • ใช้ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต 1- 2 ช้อนชาต่อน้ำ 10 ลิตร  รดน้ำทุก 5 – 7 วัน
 • เมื่อต้นกะเพราอายุ 25 – 30 วัน ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น  ให้ทุก 20 – 25 วัน  
  โดยโรยห่างโคนต้น  1 – 2 นิ้ว หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงได้
 • การให้น้ำ  ให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอทุกวัน
 • การกำจัดวัชพืช  ควรกำจัดวัชพืชทุกครั้งที่มีการให้ปุ๋ย และเมื่อมีวัชพืชรบกวน
  การเก็บเกี่ยว
 • หลังปลูกประมาณ 30 – 35 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยใช้มือหรือกรรไกร  ตัดกิ่งที่มียอดอ่อนไปบริโภค
 • ถ้าต้นกะเพราออกดอกควรหมั่นตัดแต่งออกทิ้ง เพื่อให้กะเพรามีทรงพุ่มที่แข็งแรงและมีอายุยืนยาว