วิธีเลี้ยงไข่มดแดง ทำได้ทั้งปี รายได้งาม

มด แดงเป็นมดที่เรารู้จักกันทั่วไป นอกจากช่วยในการควบคุมศัตรูพืชบางชนิดแล้ว ไข่มดแดงยังสามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้อีกด้วย แต่เนื่องจากไข่มดแดงนั้นหาทานได้ยาก เพราะจะมีผลผลิตเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น จึงทำให้มีราคาสูง การเลี้ยงมดแดงนอกฤดูจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้เกษตรกร

การ เลี้ยงมดแดงถ้าเรารู้เทคนิคและวิธีการเลี้ยงก็จะทำให้มีผลผลิตไข่มดแดงมาก ขึ้น ซึ่งวันนี้อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านแสงจันทร์ ได้แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงนอกฤดูไว้ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการเลี้ยงมดแดง


1.ขวดน้ำอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ 1.25 ลิตร พร้อมฝา จำนวน 5-10 ขวด
2.เชือกด้ายสีแดง(ไนล่อน)ความหนาขนาดเชือกว่าว
3.กิ่งไม้ ความย า ว 1 ฟุต 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพานทางลงไปกินน้ำและ อาหาร 4.ลวด ขนาดยาว 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบวงของต้นไม้ 5-10 ขด 5.เศษอาหาร พวกกระดู ก ก้างปลา หัวปลา ปู กุ้ง เศษอาหารอื่นที่หาได้ น้ำ 6.มีดเล็ก คัทเตอร์ คีมตัดลวด ถุงปุ๋ ย พร้อมเชือกฟางมัดถุง

ขั้นตอนวิธีการทำ


1.สังเกตุดูบริเวณป่าที่จะเลี้ยงมดแดงจะต้องมีต้นไม้อย่างน้อย 5 – 10 ต้น เป็นไม้ผล หรือไม้พื้นเมืองก็ได้ มดแดงจะชอบอยู่อาศัยพื้นที่ป่า และพื้นที่ที่มีต้นไม้ใบอ่อน

2.ตัดขวดน้ำอัดลมพลาสติก โดยแบ่งครึ่ง 2 ส่วน ล้างน้ำให้สะอาด นำมาเจาะรู 2 รู เพื่อทำการผูกลวดใส่กับต้นไม้

3.ส่วนที่มีฝาขวดใช้ใส่อาหารเพราะถ้ามีน้ำขังสามารถเปิดฝาให้น้ำระบายออกได้

4.ส่วนที่เป็นก้นขวดให้ใส่น้ำ และนำกิ่งไม้ใช้เชือกผูกกับต้นไม้เป็นทางลงโดยหย่อนพาดลงในขวดที่ตัดใส่น้ำและอาหาร

5.ขึงเชือกโดยผูกติดกับต้นไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้นไม้เป็นถนนเส้น ทางเดินไปมาของมดระหว่างต้นไม้

6.การเลี้ยงหลังจากจัดเตรียมเส้นทางและเลือกต้นไม้ไว้แล้วให้ไปหารังมดแดง นอกพื้นที่ไกล ๆ ยิ่งดีเพื่อไม่ให้เกิดเลือดชิดเพราะถ้าเลือดชิดจะทำให้การเกิดไข่น้อย

7.หลังจากที่เลือกได้รังมดแดงแล้วให้ทำการตัดรังมดแดงใส่ในถุงปุ๋ยรังละถุง

8.นำรังมดแดงที่ตัดมาได้เอาปล่อยในตอนเย็น โดยมัดถุงปุ๋ ยที่ใส่มดแดงไว้กับต้นไม้ ตอนเช้าค่อยให้น้ำและอาหารที่เตรียมไว้ในขวดน้ำอัดลมที่มัดติดต้นไม้ มดแดงก็จะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง

การดูแลและให้อาหาร

อาหารจะเป็นการให้เศษอาหารและทำการเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้งคอยดูแลเรื่องมดดำที่เป็นศั ต รูสำคัญของมดแดงเพราะถ้ามีม ดดำมาก มดแดงจะหนี หากฝนไม่ตกให้ทำการฉีดน้ำใส่ใบหรือฉีดใส่ต้นไม้ในช่วงเย็นๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน มดแดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น