วิธีเลี้ยงหอยขมในวงบ่อปูน ไม่ต้องทำไรมากมาย สร้างรายได้งามกำไรล้วนๆ

ขั้นตอนการเลี้ยงหอยขมในบ่อปูน ให้นำบ่อซีเมนต์มาวาง จากนั้นก็ทำการต่อท่อระบายน้ำไว้ทางด้านล่าง และฉาบปิดพื้นด้วยปูน -เมื่อเตรียมบ่อปูนเรียบร้อยแล้ว ปูนแห้งสนิท ก็ให้ทำการล้างบ่อด้วยการใส่น้ำเปล่าลงไป แล้วนำต้นกล้วยลงไปแช่ทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อเป็นการปปรับสมดุลของบ่อ -เมื่อครบ 7 วัน ก็ถ่ายน้ำออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกรอบ แล้วค่อยนำดินเหนียวใส่ลงก้นบ่อ รวมถึงทางมะพร้าว เพื่อเป็นอาหารสำหรับหอยขม – จากนั้นก็ปล่อยหอยขมลงไปในบ่อ หอยขม 3-5 กิโลกรัม จะอยู่ได้ 1 บ่อ แล้วค่อยๆเติมน้ำลงไปในบ่อให้ได้ประมาณครึ่งเมตร – เมื่อเลี้ยงได้ 3-4 เดือน หอยขมจะแพร่ พั น ธุ์ สามารถแยกข ย า ยไปบ่อใหม่ได้ เป็นการเพิ่มจำนวนหอยขมไปในตัว และบ่อเก่าก็เลี้ยงต่อไปอีกสัก 2 เดือน ก็สามารถเก็บขายได้แล้ว คุณ พงษ์ศักดิ์ เลี้ยงหอยขมไว้ทั้งหมด 12 บ่อ ใช้พื้นที่ตั้งบ่อประมาณ 5×10 เมตรเท่านั้น ใช้พื้นที่ไม่มากเลย และใน […]

Read More

วิธีทำให้กะเพรางามไว ต้นสูงใหญ่ใบหนาดก ถ้าแค่ปลูกทานต้นเดียวเก็บแทบไม่ทัน

วิธีทำให้กะเพรางามไว ต้นสูงใหญ่ใบหนาดก ถ้าแค่ปลูกทานต้นเดียวเก็บแทบไม่ทัน การเตรียมแปลง – การปลูกในแปลงขนาดใหญ่มีทั้งรูปแบบแปลงยกร่อง และแปลงที่ไม่ยกร่องโดยควรมีขนาดแปลงกว้าง ประมาณ1.5-2.5 เมตร ความย า วตามความเหมาะสมของพื้นที่ –พรวนดินและตากหน้าดินนาน 5-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดดิน – ทำการหว่านปุ๋ ย ค อ ก รองพื้นอย่างเดียว – ทำการไถกลบอีกรอบ พร้อมกำ  จั ด วั ช พื ช และตากดินประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออาจน้อยกว่า วิธีการปลูก – ย้ายต้นกล้า โดยควรให้มีดินติดรากมาด้วย และควรปลูกทันทีเมื่อมีการถอนย้าย – ระยะที่ปลูกในระหว่างแถว และหลุมปลูก ที่ 20-40 x 20-40 เซนติเมตร หากปลูกเพื่อการค้ามักปลูกในระยะถี่ขึ้น เช่น 20-30 x 20-30 เซนติเมตร […]

Read More

วิธีปลูกผักชี ให้ต้นอวบงามไว เก็บผลผลิตได้เร็ว

  การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมแปลงปลูกเริ่มต้นด้วยการถาง ห ญ้ า และปรับพื้นที่แปลงตามประเภทของแปลงให้เหมาะสมกับฤดู และพื้นที่ เช่น 1. ฤดูฝนหรือพื้นที่ชุ่มตลอดปี ควรทำแปลงปลูกแบบยกร่องสูงหรือจัดให้มีร่องระหว่างแปลงเพื่อการระบายน้ำ 2. ฤดูแล้งหรือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ควรเตรียมแปลงในระดับพื้นหรือแปลงยกสันร่องระหว่างแปลง   เมื่อ ทำการกำจัดหญ้า และปรับระดับแปลงให้ได้ระดับแล้วจึงทำการพรวนดินผสมกับ ปุ๋ ย ธรรมชาติที่ สามารถหาได้ในท้องถิ่น การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่มีการปลูกในปัจจุบัน  เมล็ดพั น ธุ์ ผักชีที่ซื้อตามร้านค้ามักผสมกับผงเคมีกันแมลง และความชื้นมาด้วย จึงควรล้างออกให้สะอาด และแช่ด้วยน้ำสะเดาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาหว่านที่แปลง เพื่อช่วยป้องกันแมลงมากัดกินเมล็ด พั น ธ์ ผักชีก่อนการงอก สำหรับการแช่อาจแช่ใส่ถังน้ำหรือใส่ห่อผ้ามัด และแช่ในถังก็ได้ การปลูก ให้ทำการหว่านเมล็ด โดยให้แต่ละเมล็ดห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร จากนั้นให้ใช้คราด ทำการคราดตามแนวยาว และแนวขวางของแปลงประมาณ 2 รอบ พร้อมนำฟางข้าวโปรยกลบ ซึ่งควรใช้ฟางข้าวที่มีการบดหรือสับขนาดสั้นๆ และไม่หว่านโปรยให้หนาจนเกินไป […]

Read More

โรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2564 กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานพบโคเนื้อแสดงอาการสงสัยโรคลัมปี สกิน เป็นโคที่เกษตรกรรายย่อยที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 ราย จากจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จำนวน 5,000 ราย โดยเกษตรกรแต่ละรายพบโคป่วย 1-2 ตัว

Read More

วิธีการเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงไก่สำหรับชนนั้น มีหลายอย่างหลายชนิดแล้วแต่ครูบาอาจารย์ใดจะสั่งสอนมา แต่ที่จะนำมากล่าวนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด ระยะการปล้ำและทำตัวไก่หนุ่มไก่หนุ่มที่จะเริ่มเลี้ยงครั้งแรก ต้องลงขมิ้นให้ทั่วทั้งตัวเสียก่อน เพื่อสะดวกในการอาบน้ำ และป้องกันไรได้ดีอีกด้วย ก. เริ่มอาบน้ำเวลาเช้าทุกวัน ควรใช้ผ้าประคบหน้าทุกครั้งที่มีการอาบน้ำ ลงกระเบื้อง เนื้อตัวบาง ๆ แล้วลงขมิ้นตามเนื้อบาง ๆ แล้วนำไปผึ่งแดด

Read More

วิธีการทำปุ๋ยคอกด้วยตัวเอง

นับจากวันที่ผมเริ่มทำการเกษตรมา สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นอย่างมากในการทำเกษตร นั่นก็คือ ปุ๋ย แต่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้ ผมให้คำจำกัดความมันว่า ต้องปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและจนส่งถึงมือผู้บริโภค ผลผลิตที่เราปลูก เราต้องทานได้เช่นกัน และผมพบกับคำว่า เกษตรอินทรีย์ ซึ่งมันตอบโจทย์ในความหมายในแบบที่ผมต้องการ

Read More

สำหรับใครที่ต้องการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวหรือปลูกหญ้าขาย

เนื่องจากหญ้าที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาตินั้นมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ต่ำ ผลผลิตก็น้อย และพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะนับวันจะน้อยลงไม่เพียงพอที่จะปล่อยสัตว์ไปเลี้ยงเหมือนแต่ก่อน ซึ่งวัวจำเป็นต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลัก หากท่านลงทุนปลูกหญ้าพันธุ์ดีไว้ในพื้นที่ของตนเอง เช่นบริเวณพื้นที่หัวไร่ปลายนา หรือพื้นที่ว่างเปล่า เพียงครั้งเดียวก็จะมีหญ้าใช้สอยไปได้หลายปีทีเดียว เพราะเป็นแปลงหญ้าคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงวัว ไม่ต้องเสียเวลาต้อนไปเลี้ยงไกลๆ อีกต่อไป ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงวัวได้ทางหนึ่ง ซึ่งผู้เลี้ยงวัวจะมีรายได้จากการจำหน่ายตัววัวเป็นรายปี และยังมีรายได้จากการจำหน่ายขี้วัวเป็นรายเดือนอีกด้วย

Read More

สูตรตำรับยาโบราณ ทำให้วัวควายเจริญอาหาร

ตำรับที่ 1 ตัวยา บอระเพ็ด 1 กก. เกลือ 3 กำมือ ปัสสาวะคน น้ำซาวข้าว (ไข่ไก่ ไข่เป็ด) วิธีปรุงยา เอาบอระเพ็ดมาหมักกับเกลือ

Read More

สูตรผสมอาหารให้วัว จากต้นกล้วยสับลดต้นทุนได้จริง ขุนโคให้อ้วน

วันนี้เราเว็บ เกษตรไทย จะพาไปดูสูตร สูตรผสมอาหารให้วัว สุดยอดอาหารเสริมวัวภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิธีในการขุนวัวให้อ้วน แบบประหยัดต้นทุน โดยมีสูตรดังนี้ 1.ซอยต้นกล้วยแบบหยาบๆ ต้นกล้วย 2 กิโล ต่อวัว 1 ตัว

Read More

วิธีการทำอาหารเสริมอัดก้อนสำหรับวัวและควาย

ปัญหาหลักของการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องใน หน้าแล้งคือ พืชอาหารสัตว์ขาดแคลนและมีคุณภาพต่ำ ทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตไม่สมบูรณ์         อาหารเสริมอัดก้อน ( Urea Molass Mineral Block ; UMMB ) เป็น

Read More